Аналіз економіки Німеччини

Аналітичний звіт

«Аналіз економіки Німеччини»

1.1. Аналіз обсягу та динаміки ВВП.

Роки Обсяг ВВП (ном) (млрд. дол.) Обсяг ВВП

(за ПКС) (млрд. дол.)

Темп приросту ВВП (%)
2015 3377,31 3874,37 1,7
2014 3896,79 3776,03 1,9
2013 3753,69 3639,32 0,5
2012 3545,95 3560,14 0,5
2011 3753,69 3471,83 3,7

 

Активний розвиток обробних галузей, телекомунікаційних послуг і логістики привелі до росту обсягів чистого експорту (різниця між експортом і імпортом). Товарообмін у зовнішній торгівлі упродовж десяти останніх років зріс до 40%, а витрати державі і домашніх господарств в Німеччині були дуже плавними.

 

1.2. Аналіз ВВП на душу населення.

Роки ВВП на душу населення (ном)

(дол. США)

ВВП на душу населення

(за ПКС)

(дол. США)

2015 41345 47430
2014 48119 46628
2013 46545 45127
2012 44090 44266
2011 46853 43249

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx

 

Аналіз ВВП на душу населення показав ріст показників з 2011 року, що свідчить про те, що економічні умови розвитку є стабільними, що є позитивним фактором для залучення інвесторів.

 

1.3. Аналіз структури ВВП країни за секторами та субсекторами економічної діяльності (сільське господарство, промисловість і товари та послуги у %)

Роки Структура ВВП
с/г промисловість товари та послуги
2015 0,5 30,0 69,5
2014 0,7 25,7 73,6
2013 0,4 25,8 73,8
2012 0,3 24,7 75,0
2011 0,7 25,1 74,2

 

 

Аналіз сруктури ВВП за секторами та субсекторами економічної діяльності засвідчив, що на сьогодні розвиток промисловості й сільського господарства приносить значно менший відсоток у ВВП, аніж товари і послуги. Разом з тим, фіксується тенденція до росту темпів промисловості й, відповідно, до збільшення частки промисловості у структурі ВВП.

 

1.4. Аналіз динаміки та структури експорту країни

Роки Експорт

(млрд. дол.)

Частка від світового,

%

2015 1309,0 9
2014 1492,0 9
2013 1506,0 7
2012 1460,0 6
2011 1547,0 6

 

Аналіз динаміки і структури експорту ФРН в контексті світового експорту складає майже 10%, що для країни Європейського союзу, основним складником ВВП якої є товари і послуги.

 

1.5. Топ 5 експорту за структурою (за 2015 рік)

Назва Обсяг, млрд..дол
 Автомобільна промисловість 235
Машини 186
Хімікалії 116
Комп’ютери, електроніка 112
Електротовари 84
Фармацевтична продукція 76

 

Аналіз показав, що найбільшою популярністю користуються товари автомобільної промисловості та власне автомобілі, що формує імідж Німеччини як надійного машинобудівника.

 

1.6. Аналіз динаміки та структури імпорту країни.

Роки Імпорт

(млрд. дол.)

Частка від світового,

%

2015 1017,0 8
2014 1188,0 9,1
2013 1249,0 9,3
2012 1222,0 10,0
2011 1333,0 12

 

Німеччина активно взяла курс на підтримку вітчизняного товаровиробника (в тому числі, й через формування лояльної податкової системи). Саме тому частка імпорту в країні впевнено знижується.

 

1.7. Топ 5 імпорту за структурою (за 2015 рік)

Назва Обсяг, млрд..дол
 Товари харчової промисловості 79,716
Витратні матеріали 78,181
Напів-готова продукція 69,561
Готова продукція 68,65

 

Аналіз показав, що найбільшою популярністю у 2015 році користувалися продукти харчової промисловості. Зважаючи на слабкий розвиток аграрного сектору країни, така ситуація цілком виправдана.

 

1.8. Сальдо торговельного балансу (експорт-імпорт) 2011-2015рр.

висновок (2 – 3 речення)

Різниця суми екпортованих і імпортованих товарів за 2011-20155 рр. свідчить про те, що на 2015 рік Німеччина почала експортувати більше продукції, аніж імпортувати. Це стало можливим через адаптацію податкової системи до потреб малого і середнього бізнесу.

 

1.9. Аналіз міжнародної інвестиційної діяльності країни 2011-2015.

Рік FDIinflow FDIoutflow Сальдо
2015 1,6 3,8 -2,2
2014 0,5 3,0 -2,5
2013 1,8 2,5 -0,7
2012 1,8 2,8 -1
2011 2,6 2,9 -0,3

 

Аналіз міжнародної інвестиційної діяльності країни за 2011-2015 рр. свідчить, що наразі (відповідно до співвідношення із ВВП) витрати на інвестування перевищують надходження в державний бюджет.

 

1.10. Аналіз структури, динаміки, причин виникнення і наслідків збільшення / зменшення заборгованості країни.

Зовнішній борг2011-2015 рр

Рік Млрд.дол Обсяг ВВП (млрд. дол.) % від ВВП
2015 71,0 3377,31 2,1
2014 74,7 3896,79 1,9
2013 77,4 3753,69 2,06
2012 79,8 3545,95 2,25
2011 78,6 3753,69 2,09

 

Не зважаючи на те, що зовнішній борг країни поступово знижується, проте, його відсоткове значення у співвідношенні до ВВП з 2014 до 2015 зрослона 0,2%.  Тобто, слід говорити про те, що з 2011 до 2015 року частка зовнішнього боргу у співвідношенні до ВВП залишається стабільним.

 

1.11. Державний борг 2011-2015 рр

Рік Млрд. дол. Обсяг ВВП (млрд. дол.) % від ВВП
2015 71,0 3377,31 2,1
2014 74,7 3896,79 1,9
2013 77,4 3753,69 2,06
2012 79,8 3545,95 2,25
2011 78,6 3753,69 2,09

 

Не зважаючи на те, що держанийборг країни поступово знижується, проте, його відсоткове значення у співвідношенні до ВВП з 2014 до 2015 зрослона 0,2%. Тобто, слід говорити про те, що з 2011 до 2015 року частка державного боргу у співвідношенні до ВВП залишається стабільним

 

1.12. Аналіз показників безробіття.

Рік Рівень безробіття (%)
2015 4,8
2014 5,0
2013 5,3
2012 5,5
2011 7,1

 

З 2011 року рівень безробіття в Німеччині суттєво знизився. Разом з тим, демпінгування оплати праці вихідцями із країн пострадянського сектору, а також заповнення ринку праці дешевою робочою силою не дає можливості Німеччині повністю подолати безробіття.

 

1.13. Аналіз показників зайнятості.

Рік Рівень зайнятості (%)
2015 57,5
2014 57,4
2013 57,2
2012 56,8
2011 56,5

 

Частка занятого населення в країні стабільно зростає. Разом з тим, слід пам’ятати про те, що визначення відсотку занятого населення, соціологи і демографи вважають, що потенційно занятим населенням можуть бути люди від 15 років.

 

1.14. Аналіз темпів інфляції .

Рік Рівень інфляції (%)
2015 0,1
2014 0,8
2013 1,6
2012 2,1
2011 2,3

 

Аналіз показників інфляції свідчить про те, що Німеччина поступово долає кризові ситуації і показник інфляції суттєво знижується, що дає перспективні можливості для потенційних інвесторів, а також для розвитку середнього і малого бізнесу.

 

1.15. Аналіз дефіциту державного бюджету  % від ВВП).

Рік Рівень дефіциту бюджету  (%)
2015 +0,6
2014 +0,3
2013 0,00
2012 +0,1
2011 -0,8

 

Аналіз державного дефіциту свідчить про те, що доходи в бюджет стабільно перевищують витрати. З 2011 року країні вдалося подолати дефіцит 0,8%, що свідчить про поліпшення умов для економічного розвитку країни.

 

Висновки

 

Німеччина є однією із найбільш економічно розвинених країни світу. За розвитком, її економіка знаходиться на 3 місці у світі.

Експорт Німеччини переважає імпортування товарів і послуг. Причому, слід зауважити, що імпортує Німеччина, як правило, продукти харчування (що природно, оскільки аграрний сектор є слабо розвиненим і до загального валового продукту приносить досить невелику частку), а також витратні матеріали для машинобудування.

Натомість експортує виключно готову продукцію: від автомобілів до фармацевтичної продукції, які користуються попитом на світових ринках.

Детальний аналіз показав, що основною позицією експортної продукції є автомобілі (145 млрд. дол.), транспортні засоби, медикаменти, оргтехніка.

Основними напрямками експорту для Німеччини є:

США – 113 млрд. дол.

Франція – 99 млрд. дол.

Великобританія – 88,4 млрд. дол.

Китай – 83,7 млрд. дол.

Нідерланди – 72,3 млрд. дол.

Одним з ключових драйверів зростання німецької економіки в 2015 р. стало зростання внутрішнього споживання: витрати населення збільшилися за рік на 1,7%. Позитивно позначилася на німецькій кон’юнктурі також динаміка споживчих цін. Середньомісячний рівень інфляції за підсумками 2015 р склала менше 0,5% (0,3% – в 2015 р, 0,9% – в 2014 р, 1,5% – в 2013 р

Зростання споживчого попиту пояснюється і сприятливим розвитком ситуації на ринку праці у ФРН. У I кв. чисельність працевлаштованих громадян в країні зросла до 43,1 млн. чоловік (+ 1,3% щодо показника за аналогічний період 2014 г.), в II кв. – до 43,5 (+ 1,2%), в III кв. – і зовсім досягла чергового рекордного рівня в 43,5 млн. чоловік (+ 0,9%). Рівень езробіття за підсумками десяти місяців опустився до позначки 5,7%.

Загальна чисельність безробітних у ФРН склав 1,79 млн. чол.,що на 160 тис. чол. (-8,2%) менше в порівнянні з аналогічним періодом 2014 р

Показово стабільний фіскально-бюджетний сегмент німецької економіки.

Завдяки високим доходам від податкових надходжень, проект бюджету ФРН на 2017 року і плановий період до 2020 р залишиться неттосбалансованим і не передбачають нових держпозик (т.зв. «чорний нуль»).

Різниця суми екпортованих і імпортованих товарів за 2011-20155 рр. свідчить про те, що на 2015 рік Німеччина почала експортувати більше продукції, аніж імпортувати. Це стало можливим через адаптацію податкової системи до потреб малого і середнього бізнесу.

На 2015 р. не спостерігалося дефіциту державного бюджету.

Активний розвиток обробних галузей, телекомунікаційних послуг і логістики привелі до росту обсягів чистого експорту (різниця між експортом і імпортом). Товарообмін у зовнішній торгівлі упродовж десяти останніх років зріс до 40%, а витрати державі і домашніх господарств в Німеччині були дуже плавними.

Аналіз ВВП на душу населення показав ріст показників з 2011 року, що свідчить про те, що економічні умови розвитку є стабільними, що є позитивним фактором для залучення інвесторів.

Аналіз сруктури ВВП за секторами та субсекторами економічної діяльності засвідчив, що на сьогодні розвиток промисловості й сільського господарства приносить значно менший відсоток у ВВП, аніж товари і послуги. Разом з тим, фіксується тенденція до росту темпів промисловості й, відповідно, до збільшення частки промисловості у структурі ВВП.

Зовнішній борг країни поступово знижується, проте, його відсоткове значення у співвідношенні до ВВП з 2014 до 2015 зрослона 0,2%.  Тобто, слід говорити про те, що з 2011 до 2015 року частка зовнішнього боргу у співвідношенні до ВВП залишається стабільним.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *