Анотація

АНОТАЦІЯ

Магістерська робота присвячена досліждженню концепту “Вогонь” в англійській поезіі 19-20 століття. Предметом дослідження виступає структура концепту ”Вогонь”” в англійській поезіі 19-20 століття. Теоритичне значення роботи полягає у детальному дослідженні категоріі “концепт ” та виявлення відмінностей від поняття. Особистий внесок автора полягає у дослідженні концепту “Вогонь”в англійській поезіі в 19-20 століттях в історичному контексті та порівнянні особливостей.

 SUMMARY

The MA thesis is didicated of the investigation of the concept Fire in the English poetry of the 19th and 20th centuries. The aim of the study is to determine the structure of the concept Fire in English poetry of the 19th and 20th centuries. The theoretical value of the work consists in a detailed study of the category “concept” and the discovery of differences from the concept. The author’s personal contribution is to study the concept of “Fire” in English poetry in the 19th  and 20th  centuries in the historical context and to compare features.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *