Загальнотеоретичні основи формування собівартості

У системі техніко-економічних розрахунків собівартість продукції визначається шляхом її калькулювання – обчислення собівартості окремих виробів. Калькулювання потрібне для обчислення рентабельності виробництва, визначення економічної ефективності різних організаційно-технічних заходів, обґрунтування цін на вироби, аналізу витрат на виробництво однакових виробів на різних підприємствах та обґрунтування інших господарських рішень. При калькулюванні собівартості продукції  складають  наступні види калькуляцій: планова, звітна, нормативна.

Слід зазначити, що склад собівартості реалізованої продукції та її компонентів визначено п. 11 ПБО 16. Схематично структуру собівартості промислового виробнитцтва наведено на рис.1.1.

Рис. 1.1. Складові собівартості продукції промислового підприємства [10].

Виробнича собівартість продукції промислового підприємства виражені в грошовій формі через поточні витрати підприємства (п. 3 Методрекомендацій № 373) [11]. Пунктом 5 цих рекомендацій визначено цілі обліку собівартості продукції, основні з яких такі:

  • своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов’язаних із виробництвом продукції;
  • визначення фактичної собівартості окремих видів і всієї продукції;
  • контроль за використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів.

Витрати промислового виробництва з метою правильного формування виробничої собівартості продукції підприємства класифікують за сукупністю ознак.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *