Загальнотеоретичні основи формування собівартості продукції

Загальнотеоретичні основи формування собівартості продукції на промисловому підприємстві

1.1. Визначення сутності собівартості у промисловості

1.2 Сучасні тенденції забезпечення зниження собівартості продукції

1.3 Зміст процесу формування собівартості продукції 

 

Як показали наші дослідження, нові умови господарювання проявляють себе в укріпленні ринкових механізмів, зміні конкурентних умов на світових ринках, більшій залежності від якості прогнозів. Вони також виставляють і нові вимоги до управління витратами і собівартістю продукції. Серед цих вимог відмітимо необхідність більш досконалого аналізу витрат і їх нормативної бази, поглиблене розуміння особливостей формування собівартості. Проблематика завдань управління собівартістю промислового виробництва потребує включання якісних інформаційних ресурсів у технологію сучасного менеджменту, в якому оперативна складова все більш поступається місцем стратегічним завданням розвитку. Доповнює нові вимоги в управлінні собівартістю динамічний процес збільшення даних трансакційних витрат, що характерно в ринковому середовищі, особливо з врахуванням факторів зростання конкурентоспроможності галузі.