Готові роботи

Останні дослідження:

  • страхування екологічних ризиків в Україні та світі – наукова стаття;
  • зарубіжний досвід розвитку системи фінансового забезпечення соціальних гарантій – дипломна робота;
  • інформаційна нерівність у сучасному суспільстві  – курсова робота;
  • роль і статус соціології в сучасному українському суспільстві – курсова робота;
  • фінансовий механізм – дипломна робота;
  • COLLABORATION “Coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success.” – essay;
  • THE PROBLEMS OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN MODERN INTERNATIONAL RELATIONS;
  • забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві – дипломна робота;
  • вищі спеціалізовані суди – магістерська робота;
  • інновації в туризмі – курсова робота;
  • правоввий аспект діяльності транснаціональних корпорацій – дипломна робота;
  • Лідерство в системі управлінських відносин. Соціологічні теорії лідерства – курсова робота;
  • Авторське право в системі інтелектуальної власності – курсова робота;
  • Формування і розподіл прибутку банку – бакалаврська робота;
  • Банкрутство та санація – дипломна робота;
  • Властивості доказів у кримінальному процесі – курсова робота;
  • Етапи формування кримінально-процесуального законодавства України – курсова робота;
  • Теоритичні та методологічні засади управління фінансами підприємств з іноземними інвестиціями – магістерська робота;
  • Питання правосуб’єктності націй та народів у міжнародному праві – курсова робота;
  • Функціональність фемінітивів та гендерна чутливість – наукова стаття;
  • Криміналістичний аналіз втеч з місць позбавлення волі – бакалаврська;
  • Особливості початкового етапу розслідування злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів синтетичного походження – бакалаврська;
  • Сутність нематеріальної мотивації та еволюції підходів до її визначення – курсова;
  • Системний підхід до нематеріальної мотивації персоналу – курсова;
  • Системний підхід до нематеріальної мотивації персоналу- курсова;
  • Особливості використання інтернету в готельно-туристичному бізнесі – курсова;
  • Поняття та соціально-правова природа податкових злочинів – магістерська робота;
  • Підходи до визначення і оцінки конкурентоспроможності банків за умов лібералізації фінансових ринків – магістерська робота;
  • Механізм реформування організації – магістерська робота;
  • Поняття злочину, види злочинів на морському транспорті – контрольона;
  • Теоретичні аспекти формування оптимального портфеля цінних паперів банку – магістерська робота;
  • Аналіз страхування життя в Україні – магістерська робота;
  • Поняття та структура судових витрат у цивільному судочинстві – магістерська робота;
  • Теоретико-методичні підходи до розробки та прийняття управлінських рішень на підприємствах зовнішньо-економічної діяльності – магістерська робота;
  • Реформування НСДАП як наслідок бамберзької конференції – курсова робота;
  • Розробка інвестиційного проекту з реалізації бізнес-ідеї покращення якості послуг ПрАТ- магістерська робота;
  • Теоретичні аспекти pr-діяльності в умовах формування pr-компанії на прикладі друкарні – магістерська робота;
  • ТНК в міжнародному бізнесі – магістерська робота;
  • ТНК – юридичні аспекти функціонування  – магістерська робота;
  • Іноземні страхові компанії на ринку України – магістерська робота;
  • Підвищення конкурентоспроможності підприємства – магістерська робота;
  • Фемінативи в українській літературі – курсова робота;
  • Бізнес як філософська категорія – курсова робота;
  • Втілення фройдівської концепції особистості у романі Д.Г.Лоуренса «Сини та коханці» – курсова робота;
  • Прийоми прагматичної адаптації медичних текстів зорієнтованих на пересічного читача в україномовному та російськомовному перекладах на прикладі книги С. Мукерджі “Імператор усіх хвороб” – дипломна робота;
  • Теоретико-метологічні основи ідентифікації транснаціональних корпорацій  – дипломна робота;