«Оподаткування благодійної допомоги»

Список використаних джерел:

  1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
  2. Закон України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” від 05.07.2012 № 5073-VI[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5073-17
  3. Лист Державної фіскальної служби України від 18.01.2017 р. № 971/6/99-99-13-02-03-15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71080.html
  4. ІНСТРУКЦІЯ про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
  5. Коннов С. Налоговое поощрение социальной ответственности бизнеса: украинский и западный опыт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.konnov.com/file/1212583897990/Investgazeta%20-%20CSR%20-%20Derbal.doc
  6. Матвієнко В.П., Сивак О.Б. Оподаткування благодійної допомоги: дискусійні питання / В.П.Матвієнко // Проблеми теорії та методогії бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. – 2015. – Вип. 1 (31), С. 264-272.
  7. Тимошенко І. Проблеми оподаткування благодійної діяльності у сфері бізнесу в Україні / І.Тимошенко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – 2015. – № 1 (6), С. 111-114.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *