РЕЦЕНЗІЯ

ПРИКЛАД!!!

на випускну кваліфікаційну роботу магістра

студента напряму підготовки «.» … курсу, групи «Фінанси»

…..    форми навчання

на тему: «…»

Актуальність впливу іноземних страхових компаній на вітчизняний страховий бізнес пов’язаний з рядом факторів економічного, політичного та соціального характеру, які несуть позитивний вплив на формування кращих страхових традицій ведення страхової справи, формування сучасної корпоративної культури та розвиток страхового ринку України в цілому.

У роботі чітко визначено сутність та місце іноземних страхових компаній на страховому ринку України. Практичне значення досліджень полягає в  запозиченні політики ведення страхової справи вітчизняними страховиками.

Робота є цілісною, виконана на об’єктивних статистичних матеріалах, містить необхідні розрахунки та обґрунтування. У своїй випускній кваліфікаційній роботі магістра ПІБ охопила всі аспекти обраної теми, а саме: було визначено економіко-фінансову сутність іноземних страхових компаній; досліджено види та особливості функціонування іноземних страхових компаній; визначено місце іноземних страхових компаній на страховому ринку України; вивчено нормативно-правове регулювання створення іноземних страховиків; здійснено аналіз діяльності іноземних страхових компаній; окреслено тенденції розвитку іноземних страховиків на страховому ринку України, а також визначено стратегію розвитку національного страхового ринку з урахуванням впливу іноземного капіталу.

Застосування статистичних та економіко-математичних методів. При написанні магістерської роботи використовувались наступні методи дослідження: структурний та системний методи теоретичного узагальнення використано при розкритті сутності, природи та принципів функціонування іноземних страхових компаній на вітчизняному ринку; на підставі економіко-математичних, статистичних методів досліджені фінансові відносини вітчизняних та іноземних компаній на страховому ринку України; історичний та логічний підходи використано при визначенні  особливостей функціонування страхових ринків у контексті залучення іноземного капіталу.

Інформаційною базою магістерської роботи є законодавчі та нормативні акти України, статистичні матеріали органів державної влади України, підручники вітчизняних та зарубіжних авторів, наукові статті.

До недоліків можна віднести потребу у більш детальному аналізі діяльності іноземних страхових компаній в контексті фінансових показників. Проте вирішення даної проблеми на сучасному етапі відкриття даних діяльності страховиків не вдається за можливе, оскільки державний регулятор надає узагальнену статистику щодо ринку в цілому.

Робота в повній мірі відповідає вимогам написання та оформлення магістерської роботи.

Магістерська робота виконана на високому рівні і рекомендована до захисту з оцінкою «відмінно».

 

Завідувачка  кафедри

загальноекономічних дисциплін

 Фінансово-правового коледжу                                         к. е. н.   ПІБ

 
Замовити Рецензію

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *