ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

 • Сутність та структура державного боргу країни
 • Методи управління державним боргом
 • Світовий досвід реалізації боргової політики

РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНИЙ БОРГУ УКРАЇНИ: ПОТОЧНИЙ СТАН

2.1  Законодавче регулювання функціонуванням державним боргом

2.2 Оцінка структури внутрішнього та зовнішнього державного боргу України в  2012-2016 роках

2.3 Оцінка динаміки внутрішнього та зовнішнього державного боргу України в  2012-2016 роках

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ В УКРАЇНІ

3.1  Модель залежності державного боргу від деяких показників національних рахунків

3.2 Індикатори боргової безпеки країни

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Заказать готовый диплом

Структура ВВП України за виробничим методом

Аналіз структури ВВП України за виробничим методом допомогли зрозуміти які ж саме сектори ВВП створюють дандану вартість в Україні.

2014 рік: 14,72% – оптова торгівля, 12,22% – переробна промисловість, 10,15% – сільське господарство;

2015 рік: 13,77% – оптова торгівля, 11,90 – переробна промисловість, 12,06% – сільське господарство;

2016 рік: 13,92% – оптова торгівля, 12,03% – переробна промисловість, 11,63% – сільське господарство.

Тож аналіз динаміки структури ВВП у 2014-2016 рр. свідчить про нестабільність у розвитку економіки Україїни, незначне зниження в структурі ВВП може пояснюватися також здешевленням на продукт сільського господарства, проте, беззаперечно, негативним є той факт, що більша частка серед аналізованих становить саме додана вартість від оптової торгівлі. Замовити курсову, дипломну можна тут.

Так, вона приносить фактично значні прибутки одразу і без значних зусиль, проте не створює “стратегічної” доданої вартості, яка в довгостроковій перспективі стане передумовою економічного зростання країни. Замовити курсову, дипломну можна тут.

 

Державний борг України. Відношення боргу до ВВП

Державний борг України

Міжнародний договір регламентував відношення дефіциту та боргу до ВВП в країнах Європи, відповідно 3 та 60 % до ВВП, замовити дипломну роботудодаткові умови було визначено рівень інфляції не більше 5 % та рівень економічного зростання в середньостроковій перспективі не менше 5 % замовити дипломну роботу.

В Україні проблема накопичення боргових зобов’язань стає дедалі болючішою. Накопичення державного боргу у валюті з паралельною девальвацією національної валюти ставить під загрозу функціонування економіки та послаблює суверенітет з огляду на динаміку майбутніх платежів замовити дипломну роботу. Замовити дипломну роботу або дослідження у контексті аналізу оцінки структури та динаміки боргових зобов’язань – замовити дипломну роботу.

Є питання ? Тисни тут!

Поняття державного бюджету та принципи його формування

Зазначимо, що в Україні відбувається значне зростання обсягів податкових надходжень за усіма напрямами. Проте динаміка загальноекономічних макропоказників показала, що значне зростання інфляції та дефіцит бюджету не підтверджують позитивної тенеденції та не генерують економічного зростання. Тобто у даному випадку можна говорити про негативну тенденцію фіскального тиску держави, що в умовах стагнації не є позитивним для економіки країни.

Значну частину серед податкових надходжень до Державного державного бюджету складають внутрішні податки на товари та послуги, а саме більше 59 %. Крім того, податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості в структурі податкових надходжень становлять 19, 5 %. Податок на додану вартість у структурі внутрішніх податків становить більше 73 %, акцизний збір – 16,06 %. Зауважимо, що в структурі податкових надходжень в цілому частка ПДВ становить 43,59 %.

Дипломна робота вимагає дослідження обсягів надходжень до державних фондів.

Є питання ? Тисни тут!

Роль національної валюти в економіці країни

Становлення економік країн, що утворилися після розпаду Радянського Союзу, повторювали ряд особливостей, що стали основою (підґрунтям) побудови незалежних структурних одиниць в геополітичному просторі. Першочерговим завданням було підтримувати національну безпеку на належному рівні для збереження незалежності країни та побудови сталого економічного зростання економіки країни.

Зазначимо, що національна безпека, включає ряд параметрів:

 • державна;
 • економічна;
 • політична;
 • військова;
 • екологічна;
 • інформаційна.

Традиційно, саме економічна реалізується через забезпечення підтримки належного рівня системи індикаторів, а саме:

 1. бюджетно-податкової безпеки;
 2. безпека грошового ринку та інфляційних процесів;
 3. банківська безпека;
 4. валютна безпека;
 5. безпека страхового ринку;
 6. боргова безпека;
 7. інвестиційна безпека.

Аналіз реального стану  більшості індикаторів аналізують через номінальний та реальний обсяг ВВП. Отже, для транзитивної економіки забезпечення сталого економічного зростання вибудовується саме через забезпечення приросту ВВП.

Диплом відповідної тематики вимагає дослідження динаміки та структури основних макроекономічних показників, відносних величин їх значень, а також значень їх в динаміці.

Є питання ? Тисни тут!