Останні дослідження

 • страхування екологічних ризиків в Україні та світі – наукова стаття;
 • зарубіжний досвід розвитку системи фінансового забезпечення соціальних гарантій – дипломна робота;
 • інформаційна нерівність у сучасному суспільстві  – курсова робота;
 • роль і статус соціології в сучасному українському суспільстві – курсова робота;
 • фінансовий механізм – дипломна робота;
 • COLLABORATION “Coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success.” – essay;
 • THE PROBLEMS OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN MODERN INTERNATIONAL RELATIONS;
 • забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві – дипломна робота;
 • вищі спеціалізовані суди – магістерська робота;
 • інновації в туризмі – курсова робота;
 • правоввий аспект діяльності транснаціональних корпорацій – дипломна робота;
 • Лідерство в системі управлінських відносин. Соціологічні теорії лідерства – курсова робота;
 • Авторське право в системі інтелектуальної власності – курсова робота;
 • Формування і розподіл прибутку банку – бакалаврська робота;
 • Банкрутство та санація – дипломна робота;
 • Властивості доказів у кримінальному процесі – курсова робота;
 • Етапи формування кримінально-процесуального законодавства України – курсова робота;
 • Теоритичні та методологічні засади управління фінансами підприємств з іноземними інвестиціями – магістерська робота;
 • Питання правосуб’єктності націй та народів у міжнародному праві – курсова робота;
 • Функціональність фемінітивів та гендерна чутливість – наукова стаття;
 • Криміналістичний аналіз втеч з місць позбавлення волі – бакалаврська;
 • Особливості початкового етапу розслідування злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів синтетичного походження – бакалаврська;
 • Сутність нематеріальної мотивації та еволюції підходів до її визначення – курсова;
 • Системний підхід до нематеріальної мотивації персоналу – курсова;
 • Системний підхід до нематеріальної мотивації персоналу- курсова;
 • Особливості використання інтернету в готельно-туристичному бізнесі – курсова;
 • Поняття та соціально-правова природа податкових злочинів – магістерська робота;
 • Підходи до визначення і оцінки конкурентоспроможності банків за умов лібералізації фінансових ринків – магістерська робота;
 • Механізм реформування організації – магістерська робота;
 • Поняття злочину, види злочинів на морському транспорті – контрольона;
 • Теоретичні аспекти формування оптимального портфеля цінних паперів банку – магістерська робота;
 • Аналіз страхування життя в Україні – магістерська робота;
 • Поняття та структура судових витрат у цивільному судочинстві – магістерська робота;
 • Теоретико-методичні підходи до розробки та прийняття управлінських рішень на підприємствах зовнішньо-економічної діяльності – магістерська робота;
 • Реформування НСДАП як наслідок бамберзької конференції – курсова робота;
 • Розробка інвестиційного проекту з реалізації бізнес-ідеї покращення якості послуг ПрАТ- магістерська робота;
 • Теоретичні аспекти pr-діяльності в умовах формування pr-компанії на прикладі друкарні – магістерська робота;
 • ТНК в міжнародному бізнесі – магістерська робота;
 • ТНК – юридичні аспекти функціонування  – магістерська робота;
 • Іноземні страхові компанії на ринку України – магістерська робота;
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємства – магістерська робота;
 • Фемінативи в українській літературі – курсова робота;
 • Бізнес як філософська категорія – курсова робота;
 • Втілення фройдівської концепції особистості у романі Д.Г.Лоуренса «Сини та коханці» – курсова робота;
 • Прийоми прагматичної адаптації медичних текстів зорієнтованих на пересічного читача в україномовному та російськомовному перекладах на прикладі книги С. Мукерджі “Імператор усіх хвороб” – дипломна робота;
 • Теоретико-метологічні основи ідентифікації транснаціональних корпорацій  – дипломна робота;

Екологічне страхування

Екологічне страхування як напрям в Україні є потенційно новим, актульність якого закріплюється більшою мірою через усвідомлення можливості реалізації екологічно небезбечних страхових випадків. Низький рівень соціальної відповідальності вітчизняного бізнесу підвищує ймовірність настання страхових випадків у страхуванні.

Статистика:

 • станом на 01.01.2017 в Україні накопичена значна частка неутилізованих відходів І-ІІІ класів небезпеки , а саме  – 272,8  тис.тонн!!! Позитивною, беззаперечно, є динаміка їх зниження від 1017,5 тис.тонн в 2010 до 272,8 тис. тонн в 2017 (в 3,7 разів).
 • найбільший темп зростання обсягів страхових премій за страхуванням цивільної відповідальності оператора ядерної установки від 76142 тис. грн у 2013 до 181210 – у ІІІ кварталі 2016-го, тобто на 38 %.
 • обсяги ринку екологічного страхування є незначними – близько 5 %.

Перспективи: прийняття в недалекому майбутньому прийняття Законів “Про оцінку впливу на довкілля” та “Про екологічне страхування”. Останні спроби щодо першого законопроекту реалізувались у грудні 2016.

Є питання ? Тисни тут!