Фінансова структура проектного фінансування

Проаналізувавши науково-методичні визначення проектного фінансування, до специфічних рис проектного фінансування слід віднести:

 • сферу застосування: фінансування інвестиційних проектів;
 • наявність окремої проектної компанії (Special Purpose Vehicle). Для того, щоб фінансування за суттю було проектним, обов’язковою є наявність окремої компанії, що управляє проектом і відповідає за всіма зобов’язаннями проекту;
 • наявність досвідченої управлінської команди. Дозволить мінімізувати ризики, пов’язані з грамотним управлінням проектом;
 • особливості отримання вигоди учасниками. Основним джерелом повернення вкладених коштів є грошові потоки по проекту;
 • строк “життя” проекту. Чітко визначений, для можливості оцінки проекту, часу входу і виходу з нього учасників;
 • особливі умови взаємодії між учасниками проекту. Особливі контрактні відносини;
 • особливі умови для спонсорів проекту. Це фінансування відбувається шляхом залучення довгострокових позик з частковим внесенням коштів спонсорів у вигляді статутного капіталу;
 • особливості залучення коштів. Кошти, що надаються для проектного фінансування, є, як правило, безрегресними щодо спонсорів проекту або з обмеженими регресом;
 • наявність передумов для застосування такого способу залучення ресурсів. Проектне фінансування використовується за певних умов, коли інші методи фінансування не є ефективними;
 • особлива суміш ризиків. Структура проектного фінансування залежить від ризиків проекту, а також від можливостей розподілу цих ризиків між учасниками проекту;
 • утворення унікальної управлінської структури. Надає можливість створити особливу фінансову структуру, а також структуру управління для ефективного управління ризиками;
 • галузі застосування. Застосовується переважно при фінансуванні інфраструктурних, промислових і проектах, пов’язаних з громадськими послугами;
 • об’єкт оцінки. При проектному фінансуванні таким об’єктом, за відсутності будь-якої діяльності в минулому, є фінансова модель проекту.

Отже, проектне фінансування — це особливий метод фінансування інвестиційних проектів із застосуванням фінансового інжинірингу, що вирізняється від інших методів фінансування сукупністю особливостей, пов’язаних з природою проектів, для яких він використовується. Це комплексне поняття, котре межує з багатьма економічними категоріями. Підготовкиа диплому вимагає історичного та статистичного наукових досліджень.

Є питання ? Тисни тут!

Екологічне страхування

Екологічне страхування як напрям в Україні є потенційно новим, актульність якого закріплюється більшою мірою через усвідомлення можливості реалізації екологічно небезбечних страхових випадків. Низький рівень соціальної відповідальності вітчизняного бізнесу підвищує ймовірність настання страхових випадків у страхуванні.

Статистика:

 • станом на 01.01.2017 в Україні накопичена значна частка неутилізованих відходів І-ІІІ класів небезпеки , а саме  – 272,8  тис.тонн!!! Позитивною, беззаперечно, є динаміка їх зниження від 1017,5 тис.тонн в 2010 до 272,8 тис. тонн в 2017 (в 3,7 разів).
 • найбільший темп зростання обсягів страхових премій за страхуванням цивільної відповідальності оператора ядерної установки від 76142 тис. грн у 2013 до 181210 – у ІІІ кварталі 2016-го, тобто на 38 %.
 • обсяги ринку екологічного страхування є незначними – близько 5 %.

Перспективи: прийняття в недалекому майбутньому прийняття Законів “Про оцінку впливу на довкілля” та “Про екологічне страхування”. Останні спроби щодо першого законопроекту реалізувались у грудні 2016.

Є питання ? Тисни тут!